REPUBLIKA  S'LOONSKO

REPUBLIC  OF SILESIA
***SILESIA JOURNAL***
GUOS WOLNEGO S'LOONSKA
SILESIA HOME PAGE - BIZNET1


WITOOMY WE WOLNYM S'LOONSKIM CZASOPISIMIE NA INTERNECIE! WELCOME TO SILESIA JOURNAL. ZAPROSZOOMY WSZYSKIH PRAWDZIWYH S'LOONZOKOOW DO PUBLIKOWANIO SWOIH ARTYKUOOW. PLEASE SEND YOUR ARTICLES. 

CIEKAWE - MOSZ CO CIEKAWEGO - PODZIEL SE GIBKO Z NAMI
GOT SOMETHING INTERESTING - SHARE IT WITH US NOW!
CO PISZOOM UO NOS  - WHAT THEY WRITE ABOUT US?
S'loonzoki
ZLADUJ DARMOWO KSIOONRZKA 
Silesia to America -- A Heritage:
Polish Silesian Settlement in Central Minnesota
by Robert Prokott
Pyjter Szczepanek
Numer 1 pisorz na tymat S'loonska
Stefania Labaj
S'LOONSK - S'WIADECTWO CZASU - Schlesien - ein Zeugnis der Zeit
Wspoomniynia Stefanii Labajowej z czasów wojny i "wyzwolynio" (Tekst autoryzowany, wszelki prawa zastrzezone)
Erinnerungen von Stefania Labajowa aus der Zeit des Krieges und der "Befreiung" (Autorisierter Text, alle Rechte vorbehalten)
Kamusella Tomasz -
Silesian Language in Silesia - pdf format
Jaroslaw Tomasiewicz
MOJE CZECHOWICE
CZYLI KLOPOTY Z TOZSAMOS'CIA
Tottenhorn@interia.pl
Arek Danszczyk 
arek@republikasilesia.com
Der Versailler Vertrag und der Kampf um Schlesien
ZEFLIK
CZASOPISMO SLOONSKE - PRZES I DO SLOONZOKOOW
WERNER I. JURETZKO

Historic articles and books by writer Werner I. Juretzko who is living in USA,
articles are in German with some translations to English, Polish and Silesian.
ENGLISH, GERMAN, SILESIAN, POLISH

werner@concentric.net
BRUNO NIESZPOREK
nieszporek@slonsk.de
UNIQUE , TRUE ARTICLES ABOUT SILESIA, IT'S HISTORY AND PROBLEMS OF THIS REGION - POLISH ONLY.
ARTYKULY O SLASKU, SLAZAKACH I PROBLEMACH SLASKA - PRAWDZIWE, NIEZAKLAMANE PRZEZ POLSKA,  KOMUNISTYCZNA PROPAGANDE ARTYKULY UDOKUMENTOWANE NA PRAWDZIWYCH FAKTACH HISTORYCZNYCH.
Piotr Kalinowski (Pioter)
KRONIKA PARAFII WOZ'NICKIEJ
1926 1945
kopyciok@polbox.com Piotr99@box43.gnet.pl
ANGELA (TILCH) BUNYEA - SILESIA - MARYLAND - USA!
ANGELA'S GREAT GRANDFATHE PICTURE WAS JUST RECENTLY ( 1997) PUBLISHED IN THE REMINISCE MAGAZINE! IT IS A PICTURE OF HIM IN HIS GROCERY STORE IN SILESIA - MARYLAND AROUND 1930'S PLUS HISTORY OF SILESIA - MARYLAND!
Abunyea4u@cs.com
Ewald Stefan Pollok

Legendy, manipulacje, klamstwa prof. F.A.Marka w Tragedii Gornoslaskiej a prawda o Slasku i powojennej dyskryminacji jego mieszkancow.

SILESIA JONES
msz@republikasilesia.com
USA - ARTICLES IN SILESIAN POLISH, ENGLISH
PO SZLOONSKU, POLSKU, ANGELSKU
Uo katah s'loonzokoow
*****
Trocha uo mie ze zdjynciami
*****
Uo Ameryce po s'loonsku
*****
WSPOOMNIYNIA MOIGO STARZIKA
SILESIAN ARTICLES ABOUT SILESIAN SUBJECT

THANK YOU FOR YOUR VISIT - DZIYNKUJYMY ZA WIZYTA 

www.republikasilesia.com