KAROLINKA CLUB
6102 S. Central Ave., Chicago, IL 60638, USA, Tel. 773-735-0818

 


Czy wiedziou rzes' rze... Did you know...

Nojleprzy Klub S'loonski na coukim s'wiecie niy je na S'loonsku yno we Hameryce - Chicago, USA.
The Best Silesian Club in the world is not in Silesia - it is in Chicago - USA!
Nojlepsze Joduo S'loonske we coukij Ameryce je we Karolinka Club - Chicago!
The Best Silesian Food in America is in Karolinka Club - Chicago!

Nojlepszo Lokalizacjo we Chicago - zarozki kole lotniska Midway - Pouedniowo Zahodnio Stroona!
The Best Location in Chicago - right at Midway Airport:

A - Karolinka Club
View Larger Map - Uobejrzij Wiynkszo Mapa

Nojlepszo S'loonsko Muzyka - yno we Karolinka Club!
The Best Silesian Music - only in Karolinka Club!

Nojlepszo S'loonsko Szefowo... - yno we Karolinka Club!
The Best Silesian Boss... - only in Karolinka Club!
Nojlepsze S'loonske Radio! - Co sobota we Karolinka Club, Szefowo prowadzi Radio Karolinka!
The Best Silesian Radio!- Every Saturday in... Karolinka Club - there is Radio Karolinka presented by the Boss!
Nojlepszyh Znajoomyh poznosz we Karolinka Club!
The Best Friends you will meet in Karolinka Club!
Jo sam boou, dobre joduo jod, S'loonski Bier pioou i ze szefowoom tyrz godou!!!

I was here, tested Silesian Beer, brought my Mom and yes, I had good time!!!

Tadzik Jeczalik

www.republikasilesia.com