WWWBoard New Message: Message 7: Rysunki Artysty S'loonskigo
 
 

WWWBoard: Message 7


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ] 


 
  Posted by Chris Miglius on 12/22/01 at 8:23 PM

Subject:   Rysunki Artysty S'loonskigo
 

Message Posted
 1)Jak dougo jesce bydymy na Sloonsku tak tan`cowac` jak nom z Warszawy 
zagrajom ??? 

2)Daleko jest ta droga do wspolnej i sprawiedliwej Europy . 

3)Ekologia - Czyli Sloonski luft jest ciezki . 
 
 
 
 
 


 
 


 
 

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post


 
 
[ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]