WWWBoard New Message: Message 3: Historia Slaska w PigulceWWWBoard: Message 3


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Ryszard Cybruch on 11/26/01 at 9:22 PM

Subject:   Historia Slaska w Pigulce


Message Posted

In Reply to: Czy chcecie drugiej Jugoslawi? posted by Ryszard Cybruch on 11/26/01 at 9:15 PM:

Cześć Tadeusz !Dziękuję, że odpowiedziałeś.
Komuniści mnie uczyli , lecz nie darzyłem ich nigdy sympatią i zawsze miałem swoje zdanie na tematy historyczne ,byłem dociekliwy .Moi rodzice zostali wypędzeni z Polskich terenów wschodnich gdzie ich przodkowie zamieszkiwali od 1243 roku. A dokonali tego sowieci rękoma czerwonych polskich sługusów.
Świetnie piszesz po Polsku , a jednak po Polsku też trochę myślisz.
Oto Historia Śląska w pigołce. Bez powstań.
ryszard.cybruch@wp.pl
ŚLĄSK, GÓRNY, pojęcie geogr.-hist. utw. w XV w., obszary ówczesnych księstw: ciesz., opol., pszczyńskiego i raciborskiego, w XIX w. — rejencji opol.; od 1922 część wsch. z Katowicami, a od 1945 cały G.Ś. w Polsce.

ŚLĄSK, DOLNY, ziemie nad środk. Odrą; do 1.poł. XIV w. w granicach Polski piast., następnie stopniowo uzależniany przez Czechy; od 1526 pod panowaniem Habsburgów, od 1742 w państwie prus., 1945 włączony do Polski.

ŚLĄSK CIESZYŃSKI, pd.-wsch. część Śląska; 1291–1625 odrębne księstwo w posiadaniu Piastów, od 1653 pod władzą Habsburgów, od 1920 część Ś.C. na wsch. od Olzy w Polsce.
ŚLĄSK, dzielnica hist. Polski w dorzeczu górnej i środk. Odry; od 990 w granicach państwa Piastów, od 1163 odrębne księstwo, ulegał licznym podziałom; 1289–1392 księstwa śląskie zostały stopniowo (w większości 1327 i 1329) uzależnione od Czech; od 1526 pod władzą Habsburgów, od 1742 w państwie Pruskim. (bez Ś. Ciesz. i Ś. Opawskiego); od 1922 wsch. część Górnego Ś. z Katowicami w Polsce, od 1945 cały Ś. w granicach Polski.  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]