WWWBoard New Message: Message 2: Czy chcecie drugiej Jugoslawi?WWWBoard: Message 2


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Ryszard Cybruch on 11/26/01 at 9:15 PM

Subject:   Czy chcecie drugiej Jugoslawi?


Message Posted

Odwiedziłem Waszą stronę i przeraziły mnie wypowiedzi potencjalnych "obywateli" Śląska. Wypowiedzi te przypominają mi Irlandię, Jugosławię,Kraj Basków. Historia, niczego nie uczy? A może jednak ? tak trochę roztropności, rozwagi,by nie powiedzieć rozumu. Pozdrwia Was Obywatel Polski - Polak prawdziwy a nie wirtualny.


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]