***SILESIA JOURNAL***
WELCOME TO SILESIA CLUB!
WITOOMY W KLUBIE SZLOONSKIM!
Willkommen im Schlesischen Klub!
Vitame Vas ve Slezkem klubu!

SILESIA HOME PAGE - BIZNET1
HISTORY OF SILESIAN EAGLE SIGNS AND SILESIAN COAT OF ARMS
HISTORIO SLOONSKIGO ORLA I SLOONSKIGO HERBU

P.O. BOX 15823,CLEARWATER, FL 33763-5823, USA. TEL 1-312-543-2639 - Tadzik

WELCOME TO MAY PAGES! WITOOM NA MOICH STROONACH! ASK FOR YOUR FREE CATALOG SILESIAN GIFTS - YEAR 2000!!!ZAPYTEJ SIE JUZ DZISIEJ LO KATALOG SLOONSKICH PAMIOONTEK Z OKAZJI ROKU 2000

silesiaclub@biznet1.com

sponsors/spoonsory:

KWIOTKI DO KOZDEGO - FLOWERS FOR EVERYONE :

Proflowers Ad BannersWITOOM WSZYSKICH I ZAPROSZOOM DO SILESIA JOURNAL - TADZIK

KAT SZLOONZOKOOW JESZCZE ZYJE... W ISRAELU

LOSTATNIO WPADLA MI GAZETA POLOONIJNO Z CHICAGO - "DZIENNIK ZWIAZKOWY" Z WYDANIO WEEKENDOWEGO ( 18-20 CZYRWCA 1999). ARTYKUL PIOTRA K. DOMARADZKIEGO DOL TROCHA WIYNCYJ INFORMACJI I SWIATLA NA SPRAWA SALOMONA ( SZLOMO) MORELA. I INNYCH KATOOW LUDNOSCI SZLOONSKIJ PO II WOJNIE SWIATOWYJ.

MOREL NIYBOOL ANI W AUSCHWITZ ANI ZODNYM INNYM OBOZIE NIYMIECKIM. POCHODZIOOL I URODZIOOL SIE W GRABOWIE MALYJ WSI KOLE ZWOLENIA. MORELOWIE UKRYWALI SIE W MALEJ WSI LUBELSKIJ U RODZINY TKACZYKOOW ZA CO W 1983 JOZEF TKACZYK DOSTOL LODZNACZYNIE - MEDAL "SPRAWIEDLIWY WSROD NARODOW SWIATA" W IZRAELU.

LOJCIEC MORELA BOOL PIEKORZYM . WIYNKSZOSC RODZINY ZOSTALA ROZSZCZYLANO NIY PRZEZ NIYMCOOW ALE PRZEZ GRANATOWO POLICJO ZA PONOC ZA RABUNKI I GWALTY NA LOKALNYJ LUDNOSCI. JEDNYN Z CZYTELNIKOOW, STANLEY C. BLAKE NAPISOL DO DZIYNNIKA ZWIOONZKOWEGO ZE PAMIYNTO JAK W OKOLICACH GRABOWA UKRYWAJOONCE SIE ZYDY BRUTALNIE RABOWALY OKOLICZNO LUDNOSC Z WSZYSKIGO.

W 1943 MOREL PONOC MIOL WSTOOMPIC DO SOWIECKIGO ODZIALU PARTYZANTSKIGO HOLODA. ALEKSANDER SKOTNICKI ( MOZE PSEUDOONIM) DOWODZIOOL TYM ODDZIALYM. GRUPIE ZYDOOW PRZEWODNICZOOL KAPITAN YECHIEL GRYNSPAN.

PO WKROCZYNIU ARMI CZERWOONY MOREL WSTOOMPIOOL DO URZYNDU OCHROONY PANSTWA UBP. LOD POLOWY LUTEGO DO LISTOPADA BOLL KOOMYNDANTYM " OBOZU PRACY ZGODA" W SWIETOCHLOWICACH A POTYM BOOL KOOMYNDANTYM W JAWORZNIE I OPOLU AZ DO 1951. W TYCH OBOZACH PRZECZIMYWALI POLOCY WIYNZNIOOW Z AKCJI " WISLA" BYLI TO SZLOONZOKI I UKRAINCE. TEGO NOS W SZKOLE ZA KOOMUNIZMU NIYUCZYLI ZE W AKCJI WISLA SZLOONZOKI JAK LOWCE BYLI TYMPIOONI. WSPOOMNIYN TRAGEDI LOBOZOOW SAM NARAZIE NIYBYDA PISOL.

ZAINTERESOWANYCH TRAGEDIAMI TYSIYNCY NIYWINNYCH LUDZI W OBOZACH PO II WOJNIE SWIATOWYJ NA SZLOONSKU POSYLOOM DO WSTRZOONSAJOONCYJ KSIOONZKI ( NIYCZYTAC PRZED SPANIYM) - JOHNA SACK " OKO ZA OKO" . AUTOR DOKLADNIE PISZE O ZYCIORYSIE SWOIGO ZIOOMKA. KSIOONZKA BYDZIE ZA NIYDUGO TLUMACZOONO NA JYNZYK POLSKI.

AUTOR ARTYKULU PISZE ZE NOJWIYNCYJ WYCIYRPIELI NIY NIYMCY KEZI DOWNO UCIYKLI ALE CI CO ZOSTALI BO CZULI SIE POLOKAMI - SZLOOZOKI, MAZURY I KASZUBY. SAM AUTOR SZCZELOOL WIELI BLOOND CO NIYMUSZA ZODNYMY PRZIPOOMIAC. SZLOONZOKI, MAZURY I KASZUBY ZOSTALI BO CZULI SIE SZLOONZOKAMI, MAZURAMI I KASZUBAMI I ZYLI NA TYJ ZIYMI LOD SETEK LOT, GODALI SWOIM JYNZYKYM I MIELI SWOJE ZWYCZAJE. LOONI NIYMIELI KAJ UCIEKAC.

PINEK MAKA - DOWNY PARTYZANT ZOSTOL SEKRETORZYM BEZPIECZYNSTWA PUBLICZNEGO NA TERYTORIUM SZLOONSKA. ZA SOBOOM ZAPROSIOOL SWOICH ZIOOMKOOW - LOLA POTOK ZOSTALA KOOMYNDANTYM WIYNZIYNIA W GLIWICACH A - LOD NIJ KOCHANEK KOOMYNDANTYM W SWIETOCHLOWICACH, W GLIWICACH ADAM KRAWIECKI. ADAM WYJECHOL DO PALESTYNY, PINEK I LOLA DO USA A MOREL JAK BY NIC MIYSZKOL W GLIWICACH AZ DO STYCZNIA 1992 KEDY WYJECHOL DO TELAWIWU. DO GRUDNIA ABA DOSTOWALA EMERYTURA W WYSOKOSCI 2500.00 ZLOTY MIESIYNCZNIE WYPLACANE PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI! IZRAEL ODMOOWIOOL WYDANIO MORELA POLSCE.

CHAIM STUDNIBERG - HENRYK STUDNICKI OFICER UBP W BYTOMIU ZOSTOL ROZPOZNANY PRZEZ DOWNEGO NAUCZYCIELA W OBOZIE . CHAIM PO TYM NIYWYCZIMOL - ZASCZELOOL SIE.

CZESLAW GEBORSKI - KOOMYNDANT OBOZU PRACY W LAMBINOWICACH KERY COLKI CZOS GODOL DO SWOICH KUMPLI W OBOZIE ZE JE KATOLIKYM A LOONI MU WIERZYLI. GEBORSKI I JEGO STRAZNICY JEDNEGO DNIA ZMUSIYLI KILKADZIESIOONT SZLOONZOCZEK DO WYKOPANIO ZE MASOWEGO GROBU ROZCHODZOONCYCH SIE CIAL POLOKOOW ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIYMCOW. POTYM KOZALI IM MIEC SEKS Z PRZEGNITYMI ZWLOKAMI W OSTATNIM STADIUM ROZKLADU. DWUDZIESTOPARO LETNI CZESLAW GEBORSKI ZE SWOIMI STRAZNIKAMI ZAMORDOWOL I ZNYNCOL SIE NAD SOIMI OFIARAMI ZE NAPEWNO NIYJEDYN SS MAN ABO GESTAPO POZAZDROSCIYLO BY MU CIEKAWYCH POMYSLOOW. TU NIY YNO ROZCZASKIWALO SIE MALUTKE GLOOWKI NIYWINNYCH DZIECIOONTEK SZLOONSKICH TU SIE DO NICH SZCZYLALO JAK DO PSOOW.

GYMBORSKI DO DZISIOJ ZYJE NA SZLOONSKU I POBIYRO EMERYTURA.

FTO SIE UPOOMNI LO MORDY SZLOONZOKOOW PRZEZ KOOMUNISTOOW POLSKICH I ZYDOWSKICH PO II WOJNIE SWIATOWYJ? SZLOONSKI NAROOD NIMO SWOIGO PRAWA, SWOIGO PANSTWA, SWOIJ AUTOONOOMI, NIMO SPRAWIEDLIWOSCI. CZYZBY SZLOONZOKI BYLI KURDAMI W EUROPIE DOBY NATO I UNI EUROPEJSKIJ? WARSZAWSCY NAMIESTNICY PRAWA NA SZLOONSKU TAK JAK PILAT ODMOOWIYLI NARODOWI SZLOONSKIMU W 1988 ROKU PRAWA BYTU, TORZSAMOSCI I PRAWA SAMOSTANOWIYNIO. JEDYNIE CZECHY UZNALY NARODOWOSC SZLOONSKO NA ZAOLZIU.

STARZIKI ZE GROBOOW ZALUJOOM POWSTAN SZLOONSKICH, BISMARCKA I HITLERA NIYCIYRPIOOM, ZYDOWSKICH I POLSKICH KATOOW OBOZOOW ZAGLADY DO SZLOONZOKOOW NIYZAPOOMNOOM, NIYZAPOOMNOOM POLOONIZOWANIO I WYNARODOWIANIO, NIYZAPOOMNOOM CYGANSTWA I FALSZY WARSZAWY CO TELA LOT PLACILA EMERYTURY DO KATOOW SZLOONZOKOOW.
NASZE STARZIKI ZROBIYLI DUZO DO SZLOONSKA A...CO ROBISZ TY?

POLSKI RABIN JASKOWICZ I POLSKI PAPIEZ CZERWIEC 1999


THANK YOU FOR YOUR VISIT - DZIYNKUJYMY ZA WIZYTA 

WWW.BIZNET1