***SILESIA JOURNAL***
WELCOME TO SILESIA CLUB!
WITOOMY W KLUBIE SZLOONSKIM!
Willkommen im Schlesischen Klub!
Vitame Vas ve Slezkem klubu!

SILESIA HOME PAGE - BIZNET1
 

P.O. BOX 15823,CLEARWATER, FL 33763-5823, USA.


WITOOMY WE WOLNYM S'LOONSKIM CZASOPISIMIIE NA INTERNECIE! WELCOME TO SILESIA JOURNAL. ZAPROSZOOMY WSZYSKIH PRAWDZIWYH S'LOONZOKOOW DO PUBLIKOWANIO SWOIH ARTYKUOOW. PLEASE SEND YOUR ARTICLES. 

msz@republikasilesia.com
SILESIA JONES
msz@republikasilesia.com
USA - ARTICLES IN SILESIAN POLISH, ENGLISH
PO SZLOONSKU, POLSKU, ANGELSKU
Uo katah s'loonzokoow
*****
Trocha uo mie ze zdjynciami
*****
Uo Ameryce po s'loonsku
*****
WSPOOMNIYNIA MOIGO STARZIKA


SILESIAN ARTICLES ABOUT SILESIAN SUBJECT

THANK YOU FOR YOUR VISIT - DZIYNKUJYMY ZA WIZYTA 

www.republikasilesia.com