***SILESIA JOURNAL***
WELCOME TO SILESIA JOURNAL !
WITOOMY W SILESIA JOURNAL!
Willkommen im Schlesischen Journal!
Vitame Vas ve Slezkem Journalu!
JYNZYK SILOONSKI

SILESIA HOME PAGE - BIZNET1


P.O. BOX 15823,CLEARWATER, FL 33763-5823, USA. TEL 1-312-543-2639 - Tadzik

Godaci umisz po siloonsku a pisaci tyrz?Witoomy wszyskich kerzi sie chcoom nauczyci poprawnyj gotki siloonskij we pisaniu

silesiaclub@biznet1.com

sponsors/spoonsory:

KWIOTKI DO KOZDEGO - FLOWERS FOR EVERYONE :

Proflowers Ad Banners

SUOWNIK SILOONSKI - SILESIAN DICTIONARY


PODSTAWY PISOWNI JYNZYKA SILOONSKIGO.
BASICS OF SILESIAN LANGUAGE'S GRAMMAR
GOROL MO UCIECHA JAK POWIY GWARA SLASKA - SILOONZOK POWIY JYNZYK SILOONSKI ...
TED JECZALIK 

JOZEF CIURAJ
DO PONIRZSZYJ TABELI - WSZYSKE POLSKE LITERY Z PRZECINKYM NA WIYRHU ZASTYMPUJYMY APOSTROFYM '  NP.:  CWIERC - C'WIERC', PAPROC - PAPROC',
RESZTA PISZYMY JAK PONIRZYJ
PO POLSKU PO SILOONSKU
PRZIKUAD
PO POLSKU
PRZIKUAD PO SILOONSKU
UWAGI
A ZE WYNRZYKYM NA DOLE
OOM
WIOSNA, SZEROKA WIOSNOOM, SZEROKOOM,
C Z KRESKOOM NA WIYRHU
CI
CWIERC, PAPROC CIWIERCI, PAPROCI,
CH
H
CHOWAC, CHORZOW HOWACI, HORZOOW
E Z KRYSKOOM NA DOLE
YM
A
YN
OON
E
BEBEN
NOGE
PEDZEL
WEGIEL
SIE
BYMBYN
NOGA
PYNDZEL
WOONGEL
SE
EN ( N Z KRYSKOON NA WIYRHU)
YNI
SWORZEN, MARZEN, KAMIEN SWORZYNI, MARZYNI,KAMIYNI
IE
E
MAGIEL, MAGEL
N Z WYNRZYKYM NA WIYRHU
NI
KAMIEN KAMIYNI 10 KAMIYNII
O Z KRESKOOM NA WIYRHU
OO
JASKOLKA, GORA JASKOOUKA, GOORA
S Z KRESKOOM NA WIYRHU
SI
WIES, CZESC WIESI, CZESICI
Z Z WYNRZYKYM NA WIYRHU
ZI
ZLEZ ZLYZI
Z Z KROPKOOM NA WIYRHU
RZ
ZABA, PAPIEZ RZABA, PAPIYRZ
L Z KRYSKOOM WE SIRODKU
UO
LODYGA UODYGA

SUOWNIK JYNZYKA SILOONSKIGO.

UWAGI MILE WIDZIANE:
tadzik@biznet1.com


© 1998 All Rights Reserved - www.biznet1.com