FOR ALL SILESIANS CHAT ROOM TIME 3:00 PM CHICAGO TIME - 10 PM, SILESIA TIME
SZLOONZOKI GODAJOOM O 22:00 - NA SZLOONSKU,
CHICAGO 15:00

URZYWACI YNO - - USE ONLY

SILESIA CLUB CHATROOM

SIGN YOUR NAME AT THE BOTTOM AND PRESS "ENTER" WAIT FEW SECONDS. AFTER THAT YOU ARE READY TO WRITE YOUR MESSAGES

Pogoodej se w naszyj izbie GOTKI !

NAPISZ SWOJE IMIE NA SAMYM DOLE I NACISCNIJ "ENTER" POTYM MOZESZ PISAC SWOJE MYSLI DO WSZYSKICH.


. Ein Java fähiger Browser wird zum Chatten benötigt.