REPUBLIKA  S'LOONSKO
REPUBLIC  OF SILESIA
THE VOICE OF FREE SILESIA - GUOS WOLNEGO S'LOONSKA
SILESIA HOME PAGE - BIZNET1

WITOOMY WE SILESIA JOURNAL - WOLNYM S'LOONSKIM CZASOPISIMIE NA INTERNECIE! WELCOME TO SILESIA JOURNAL. ZAPROSZOOMY WSZYSKIH PRAWDZIWYH S'LOONZOKOOW DO PUBLIKOWANIO SWOIH ARTYKUOOW. PLEASE SEND YOUR ARTICLES. 
S'LOONZOKI - SILESIANS
Roman Nyga
Portret użytkownika Roman Nyga

Roman Nyga urodził się w 1938 roku w Bieruniu Starym. Studia ukończył na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1962 w pracowni profesora Wacława Taranczewskiego. Zajmuje się tematyką religijną, historii rodzinnej i górnośląską. Był członkiem grupy ARKAT w Katowicach, należeli do niej m.in. Igor Neubauer, Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Hochuł, Andrzej S. Kowalski, Zygmunt Lis, Zenon Moskwa, , Roman Nowotarski, Ludwik Poniewiera, Andrzej Urbanowicz) Sukcesem grupy było zorganizowanie dziesięciu wystaw grupowych i trzykrotnie Katowickich Spotkań Twórców i Teoretyków Sztuki (1968, 1969, 1970), których rezonans miał zasięg ponadkrajowy, a także powołanie niezależnej galerii sztuki. Był również członkiem grupy PROJEKT Oberbuschweg w Kolonii, a w roku 2003 współtworzył Międzynarodową Grupę Artystyczną RAR.

(Roman Nyga z Bierunia, Romuald Jeziorowski z Opola i Arne Berndt Rhaue z Gorlitz). Jest laureatem licznychnagród oraz stypendiów, m.in. nagrody Clemens Pro Arte Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego za 2001 rok, stypendium Ministra Kultury w 2008, stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w 2005 oraz stypendium Fundacji Jana Pawła II (Stuttgart, Kolonia) w 1989. Był współorganizator wystaw artystów z Kolonii i Katowic w ramach partnerstwa miast, oraz pomiędzy Stacją Sztuki St. Peter w Kolonii i Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Z ważniejszych zleceń w przestrzeni publicznej można wymienić: płaskorzeźbę pod pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku (1980 r.) i nowe korony dla obrazu Matki Boskiej Piekarskiej (1985 r.) Wystawiał indywidualnie w Krakowie, Katowicach, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Belgii. Uczestniczył również w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, we Francji , Austrii, Niemczech i na Węgrzech. Ostatnie ważniejsze wystawy to: z Grupą RAR w Morawskiej Ostrawie i Gorlitz i wystawa jubileuszowa Bundesverband Bildender Kunstler w Kolonii.

Roman Nyga

OBRAZY PODRÓŻY ŻYCIA (BILDER VON DER LEBENSREISE) 


Malarstwo Romana Nygi podlegało różnym przemianom formalnym i treściowym, niemniej jego charakterystycznym elementem było i jest zamiłowanie do koloru. Plamy barwne w ekspresyjny sposób komponowane na płótnie to znak rozpoznawczy obrazów. Nie istnieją one jednak same dla siebie, lecz budują skomplikowany, uporządkowany pod względem formalnym i ideowym, symboliczny świat. 

Problematyka dzieł koncentruje się wokół człowieka, jego życia pełnego trudnych wyborów oraz relacji z Bogiem, kręgiem rodzinnym, innymi ludźmi. Inaczej mówiąc obrazy Nygi to dokumentacja życiowej podróży. Artysta ukazuje konflikt między dobrem a złem, pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, tradycją i nowoczesnością, rozumianą jako narzucanie modnych, a nie zawsze słusznych idei. Ten malarski świat jest artystyczną odpowiedzią na problemy i zagrożenia realnego otaczającego nas świata. Nie brak w nim zarówno radości jak i cierpienia, a jego zaistnienie stanowi pewien rodzaj buntu przeciwko zrelatywizowanej rzeczywistości.


AB

Emil Bartoszek ( Bartoschek )
C Czaja HerbertD

Dyrda August

EFGHIJ Tadzik Jeczalik Werner Juretzko


K

Pawel Kontny Kiss August
Kulig-Marian
LM

Dominik Myrcik
N
Nyga Roman


O


Ojgyn ze Pniokoow
P Anzelm Pietrulla

Franciszek Piecha
QR


Antoni Respondek
STUVWXYZ