ELEMYNTORZ S'LOONSKI
Sz sz
To je litera Sz.
To je numer 34 - czidzis'ci cztyry.
Czidzis'ci cztyry a czidzis'ci cztyry je czes'dziesioont uoziym. 34+34=68

stroona 33                                                                                                              stroona guoowno
 

Jak mama szumi to Paulina ciyrpnie!

Paulina i Lukasik lubioom sie uoblykac' szauowo.
stroona 33                                                                                                                  stroona guoowno
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com