ELEMYNTORZ S'LOONSKI
A a
To je litera a.
To je numer 1 - jedyn. Jedyn a jedyn je dwa. 1 +1 = 2 
stroona guoowno                                                                                                               stroona 2
Ana to je nasza mama.
Mama noom przaje a my przajymy mamie.
Jak my soom grzeczne to mama nos biere na zabawy.
stroona guoowno                                                                                                                 stroona 2
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com