***SILESIA JOURNAL***

REPUBLIKA  S'LOONSKO  
REPUBLIC  OF SILESIA
THE VOICE OF FREE SILESIA - GUOS WOLNEGO S'LOONSKA
SILESIA HOME PAGE - BIZNET1

WITOOMY WE SILESIA JOURNAL - WOLNYM S'LOONSKIM CZASOPISIMIE NA INTERNECIE! WELCOME TO SILESIA JOURNAL. ZAPROSZOOMY WSZYSKIH PRAWDZIWYH S'LOONZOKOOW DO PUBLIKOWANIO SWOIH ARTYKUOOW. PLEASE SEND YOUR ARTICLES. 
S'LOONZOKI - SILESIANS

Biskup Anzelm Pietrulla
(1906 -1992)

ks. biskup Anzelm Pietrulla (1911-1992)

Górnik z Knurowa - Biskupem w Brazylii!!!

Sto lat temu, 12 września 1906r. w Knurowie na Górnym Śląsku, urodził się Reinhard Jan Pietrulla, jedyny syn inżyniera górniczego Roberta i Anny z domu Mańka. Ochrzczony został w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny w Gierałtowicach przez ówczesnego proboszcza tej parafii ks. Władysława Robotę (Knurów należał wtedy gierałtowickiej parafii). Rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Mańka i Helena Lomozik. Ojciec był sztygarem knurowskiej kopalni. Reinhard Pietrulla miał sześć sióstr, z których trzy obrały sobie życie zakonne.

W rodzinnym Knurowie uczęszczał do szkoły podstawowej, a od 1917r. do gimnazjum państwowego, sposobiąc się do podjęcia - wzorem ojca, pracy inżynierskiej w kopalni. W tym czasie Górny Śląsk stał się sceną przełomowych wydarzeń, związanych z zakończeniem I wojny światowej i trzema kolejnymi powstaniami śląskimi, w następstwie których Knurów znalazł się w 1922r. w granicach odrodzonego państwa polskiego.

Zapewne konflikty spowodowane nietolerancją i występującymi podziałami zdecydowały, że on sam, po zaledwie dwuletniej pracy w kopalni, w wieku dwudziestu lat wstąpił w 1926r. do Zakonu Braci Mniejszych, przyjmując imię zakonne Anzelm. Wtedy to zapewne zapadła decyzja o opuszczeniu podzielonego wówczas Górnego Śląska i o wyjeĄdzie, w 1927r. po złożeniu profesji czasowej, za zgodą przełożonych do Brazylii. Z krajem tym pozostał związany do końca życia, jako członek tamtejszej prowincji franciszkańskiej św. Antoniego z Padwy w miejscowości Recife.

W Brazylii ukończył studia filozoficzno-teologiczne w seminarium Sao Salwador, w trakcie których złożył 1 maja 1930r. profesję wieczystą w Zakonie Braci Mniejszych, a w 1932 roku wyświęcony został na kapłana przez metropolitę i prymasa Brazylii abp. Augusto Alwaro de Silna.

Ojciec Anzelm Pietrulla na czele prałatury Santarem w Brazylii, powierzonej trosce franciszkanów stanął w 1941 roku. Po kolejnych sześciu latach, pochodzący z Knurowa zakonnik, mianowany został w 1947r. przez Papieża Piusa XII biskupem tytularnym Conany, pozostając nadal przełożonym prałatury Santarem. Sakrę biskupią otrzymał z rąk ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Brazylii oraz prymasa Brazylii. Kilka miesięcy wcześniej, po dwudziestu latach pobytu w tym kraju, Ojciec Anzelm Pietrulla otrzymuje obywatelstwo brazylijskie. Nie zapomniał jednak, że pochodzi z Górnego Śląska, bo jako zawołanie biskupie obrał słowa „Gratiae et veritati” (dzięki prawdzie), a w symbolice swego herbu umieścił również godło franciszkanów.

Na czele prałatury Santarem ojciec Anzelm stał przez osiem lat, a jego posługa wyróżniona została przez miejscową ludność nadaniem mu honorowego obywatelstwa miasta Santarem. W 1949r., dotychczasowy biskup Conany, przeniesiony został przez papieża Piusa XII na urząd ordynariusza diecezji Camping Grande, a po kolejnych sześciu latach, w 1955r. uzyskał kolejne przeniesienie do nowo utworzonego biskupstwa Tubarao, w stanie Santa Catarina.

Podjął się trudnych zadań i odnosił sukcesy, organizował na terenie młodego kościoła seminarium duchowne. Dostrzegając potrzebę ewangelizacji na terenach, gdzie kapłan nie wszędzie mógł dotrzeć, zakupił na potrzeby swojej diecezji rozgłośnię radiową, która działała odtąd jako radio diecezjalne „Tuba”. Utworzył 24 nowe parafie, zatroszczył się o sprowadzenie do Santa Catarina kilku zakonów i zgromadzeń zakonnych do pomocy w pracy duszpasterskiej. Do 1980 roku osobiście wyświęcił 52 kapłanów diecezjalnych i 31 zakonnych. W 1971r. biskup Pietrulla dokonał poświęcenia wzniesionej jego staraniem nowej katedry w Tubarao, przy której to okazji otrzymał kolejne honorowe obywatelstwo brazylijskiego miasta. Uczestniczył we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II, a potem czuwał nad przebiegiem wprowadzenia reform soborowych w powierzonej mu diecezji. W jubileuszowym dla diecezji Tubarao roku 1980 liczyła ona 6oo tys. mieszkańców, pośród których w 52 parafiach posługę duszpasterską niosło 63 kapłanów diecezjalnych i 40 zakonnych, a w Wyższym Seminarium Duchownym kształciło się 30 kleryków (w niższych seminariach 115).

Za pontyfikatu papieża Jana Pawła II biskup Anzelm Pietrulla również odwiedził Rzym i Watykan, gdzie przyjęty został przez papieża-Polaka na audiencji prywatnej.

Nigdy natomiast od czasu wyjazdu do Brazylii w 1927 roku nie było mu dane przyjechać na Górny Śląsk i odwiedzić rodzinnego Knurowa.

Po drugiej wojnie światowej natomiast kilkakrotnie odwiedzała Knurów i rodzinny dom przy ulicy Niepodległości 56 jego matka Anna, opowiadając o „knurowskim biskupie z dalekiej Brazylii”.

W 1981 roku, gdy osiągnął wiek 75 lat papież Jan Paweł II przyjął rezygnację biskupa Anzelma z dalszego kierowania diecezją. Jako emerytowany biskup nadal pozostał w Brazylii. Najpierw podjął się posługi spowiednika w sanktuarium św. Franciszka z Asyżu w Caninde, a ostatni okres życia spędził w Tubarao, gdzie zmarł 25 maja 1992r. w wieku 84 lat, w 65 roku życia zakonnego, po 60 latach kapłaństwa i 44 lat biskupstwa.

Poczta harcerska wydała znaczek dla uczczenia 100 rocznicy urodzin śp. biskupa Anzelma OFM.

ks. biskup Anzelm Pietrulla (1911-1992)

Na podstawie słownika biograficznego
Polscy biskupi franciszkańscy- Kraków 2003


A


B
Emil Bartoszek ( Bartoschek )
C


D


E


F


G


H


I


J TADZIK JECZALIK

K
PAWEL KONTNY
L


M
DOMINIK MYRCIK
N


O


P Anzelm Pietrulla
Franciszek Piecha
Q


R

ANTONI RESPONDEK
S


T


U


V


W


X


Y


Zwww.republikasilesia.com