WSZYSKO NA TYMAT JYNZYKA S'LOONSKIGO
EVERYTHING ABOUT SILESIAN LANGUAGE[ WSTOW SWOJA WIADOOMOS'C' Post Message]
[ INFORMACJE UO TABLICY -  WWWBoard Information]
[ PYTANIA I UODPOWIEDZI - FAQ ]


 
  Re: Niymiecke wyrazy we S'loonskij gotce - nilcz   Posted on 06/22/03 at 9:57 AM (0)
  Dyskryminacja jynzyka s'loonskigo - Bart S   Posted on 06/21/03 at 7:12 PM (0)
  Jynzyk S'loonski - Ja i Niy - Jozef Kulisz   Posted on 05/29/03 at 5:19 AM (0)
  Nowo S'loonsko Ksioonrzka - Jozef Kulisz   Posted on 05/28/03 at 3:00 PM (0)
  Godka Alzacko - FRANCEK CH.   Posted on 05/23/03 at 6:52 AM (0)
  Jak Polka ze S'loonzokym ... - Antoni Respondek   Posted on 05/18/03 at 8:08 AM (0)
  O śląsku - autonomii i języku - Gaetano   Posted on 04/01/03 at 9:07 AM (0)
  Ciuhcia - wiersyk s'loonski - Tadek Hadas'   Posted on 01/23/03 at 12:35 PM (0)
  Rozprawa Naukowo Jynzyka S'loonskigo - Gregor Wieczorek   Posted on 01/20/03 at 10:04 PM (0)
  Godka S'loonsko - Antoni Respondek   Posted on 01/20/03 at 9:19 PM (0)
  Jak piszymy ze Szwagrym - Antoni Respondek   Posted on 10/23/02 at 8:31 AM (0)
  Pomoc dlo " braci " Goroli - wul   Posted on 06/10/02 at 6:55 PM (0)
  Kodyfikacjo S'loonskij Godki - Antoni Respondek   Posted on 03/25/02 at 5:34 AM (0)
  Zue recynzje spolszczoonego S'loonzoka - Tadek   Posted on 03/24/02 at 6:15 AM (1)
      Broonia sie - Tadzik   Posted on 03/24/02 at 6:21 AM (0)
  Jak piszymy po S'loonsku - propozycje fahowe - Grzegorz Wieczorek - Tyszok   Posted on 01/27/02 at 8:48 AM (0)
  Kurier Sloonski - Pyjter Kalinowski   Posted on 01/22/02 at 6:51 AM (0)
  Zapisy S'loonskigo Jynzyka - Pyjter Kalinowski   Posted on 01/22/02 at 6:48 AM (0)
  Mowa - Godka - Chris Miglius   Posted on 01/19/02 at 1:11 PM (0)
  Atlas Jynzykowy S'loonska - Antoni Respondek   Posted on 01/19/02 at 9:09 AM (0)
  jak to jest z tom godkom - Pyjter Richter   Posted on 01/08/02 at 6:22 AM (0)
  Jynzykowy uobroz s'wiata a idea mys'lynio narodowego - Pyjter Kalinowski   Posted on 01/05/02 at 9:11 PM (0)
  Potrzebujemy języka ! - Joozef Kulisz   Posted on 01/02/02 at 7:45 PM (1)   "Śląskie rozprawianie" - "Opisy i realia w opowieściach Anny Myszyńskiej, rodowitej Ślązaczki spod Głogówka, są jak najbardziej prawdziwe. - Pyjter Kalinowski   Posted on 01/02/02 at 7:28 PM (3) Władysław Lubaś - Tożsamość regionalna w języku (na przykładzie polszczyzny ślšskiej) - Pyjter Kalinowski   Posted on 01/02/02 at 7:08 PM (0)
  Nasza godka - Do Grzegorza, Pyjtra, Antoonigo i Joozefa - Tadzik Jeczalik   Posted on 12/22/01 at 6:09 PM (0)
  Nasza Godka - Do Grzegorza Wieczorka - Pyjter Kalinowski   Posted on 12/22/01 at 5:12 PM (0)
  Nasza godka - do Piotra Kalinowskigo - Grzegorz Wieczorek   Posted on 12/22/01 at 5:09 PM (0)
  POCZEBUJYMY JYNZYKA - Joozef Kulisz   Posted on 12/22/01 at 10:28 AM (0)
  Regional and lesser-used European languages - Bartek Swiderek   Posted on 12/17/01 at 8:38 PM (0)
  Deklaracjo uo promocji i uohronie jynzykoow mniyjszos'ciowyh w Europie - Bartek Swiderek   Posted (1)