projektowou / designed by Karlik@aol.com

REPUBLIC OF SILESIA
WITOOMY W REPUBLIKA SILESIA ! WELCOME TO REPUBLIKA SILESIA ! Willkommen in der Schlesischen REPUBLIK ! Vitame Vas ve Slezkem REPUBLIKU !
NIMA CHLEBA BES WOLNOSICI
contact

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYH:MSZ@republikasilesia.com
MINISTER INTERNETU I INFORMATYKI: sosna@republikasilesia.com
MINISTER KOONSTYTUCJI:sigi@republikasilesia.com
MINISTER SZTUKI:karlik@republikasilesia.com

NASZ CEL: SILOONSKI NIYPODLEGUY SEJM, SKARB SILOONSKI, PREZYDYNT WYBIYRANY W WYBORACH OGULNYCH, WOLNE WYBORY, WOLNOSICI DO SILOONSKA I SILOONZOKOOW, WOLNOSICI I PRAWO DO JYNZYKA SILOONSKIGO, PRAWO DO RZYCIO W SPOKOJU I DOBROBYCIE. OUR GOALS: SILESIAN, INDEPENDENT PARLIAMENT, TREASURY, ELECTED PRESIDENT, FREE ELECTIONS, FREEDOM FOR SILESIA AND SILESIANS, THE RIGHT TO SILESIAN LANGUAGE, THE RIGHT TO SAFE LIVING AND PROSPERITY.PODANIE O OBYWATELSTWO SZLOONSKE W REPUBLIKA SILESIA
APPLY FOR CITIZENSHIP OF REPUBLIKA SILESIA

WYSILIJ IMIE , NAZWISKO, ADRES I KRAJ KAJ MIYSZKOSZ I EMAIL + KOOMYNTARZ JAK HCESZ.

SEND YOUR NAME, ADDRESS, COUTRY, EMAIL AND IF YOU WISH - COMMENTS .

REPUBLIKASILESIA CZY JE RZESI JUZ OBYWATELYM SILOONSKIM? REPUBLIKA SILESIA - ARE YOU CITIZEN OF REPUBLIKA SILESIA ? PASZPORTY JUZ SOOM WYDOWANE ! - PASSPORTS ARE BEING ISSUED NOW!


GUOSUJYMY/POLL


PISZYMY NA RZYWO - CHAT ROOM

TABLICA UOGUOSZYNI - BULLETIN BOARD


TABLICA UOGUOSZYNI - UATWO
EASY BULLETIN BOARD


OBYWATELE - REPUBLIKA SILESIA
CITIZENS OF REPUBLIKA SILESIA


RZOOND
GOVERNMENT


KOONSTYTUCJO PO SILOONSKU
Verfassung für die Republik Schlesien
http://home.t-online.de/home/nusko/verkon.htm


JYNZYK SILOONSKI

projektowou / by Karlik@aol.com


IZBA GOTKI - GODOOMY NA RZYWO
VOICE CHAT ROOMEMAILE DO OBYWATELI
EMAILS TO CITIZENS
yno do obywateli - for citizens only

REPUBLIKA SILESIA
projektowou/designed by coal-miner@gmx.de


SILESIA CLUB

THANK YOU FOR YOUR VISIT - DZIYNKUJYMY ZA WIZYTASPOONSORY/SPONSORS:

SHOPPING

* GENERAL BUSINESS MESSAGES BOARD*
BIZNESOWO TABLICA UOGUOSZYNI


TRADING OF ALL KINDS - AUCTION-AUKCJE

AUCTION ON WWW.BIZNET1.COM

INTERNET PERSONAL CONNECTIONS

SPOTKANIA

PEOPLES CONNECTION OVER INTERNET


SENSITIVE INTERNET PERSONAL CONNECTION
OSOBISTE SPOTKANIA

THE ALTERNATIVE PEOPLE CONNECTION


OPPORTUNITY ON THE INTERNET

Proflowers Ad Banners
BOOKS-KSIOONRZKI


THANK YOU FOR VISITING REPUBLIKA SILESIA
DZIYNKUJYMY ZA WIZYTA

WWW.BIZNET1.COM