WWWBoard New Message: Message 9: Zaproszynie na AnnabergWWWBoard: Message 9


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:22 PM

Subject:   Zaproszynie na Annaberg


Message Posted

Ruch Autonomii Śląska serdecznie zaprasza mieszkańców Śląska na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ofiar Śląskiej Tragedii 1945-1948 oraz żyjących i zmarłych Członków Ruchu Autonomii Śląska, która zostanie odprawiona w niedzielę 21 października 2001 roku o godzinie 11.30 w Bazylice św. Anny (Klasztor OO. Franciszkanów) na Górze Świętej Anny.
W trakcie Mszy Świętej będziemy prosić Boga za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej i św. Anny o wieczny pokój dla dusz naszych sióstr i braci - poległych, zamordowanych, wywiezionych i wypędzonych z rodzinnej ziemi oraz zmarłych na obczyźnie, a także o pomyślny rozwój Śląska oraz integrację Ślązaków wszystkich narodowości.

Kontakt z organizatorami: biuro.ras@raslaska.org  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]