WWWBoard New Message: Message 7: Parlamynt EuropejskiWWWBoard: Message 7


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:19 PM

Subject:   Parlamynt Europejski


Message Posted

KOMUNIKAT
BIURA SPRAW ZAGRANICZNYCH RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA

W dniach 24-28 września br. na zaproszenie frakcji Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli przebywał Kierownik Biura Spraw Zagranicznych Ruchu Autonomii Śląska Bartłomiej Świderek. Przedstawiciel RAŚ wziął udział w konferencji frakcji WSE/Zieloni dotyczącej perspektyw dalszej integracji europejskiej oraz seminarium na temat perspektyw poszerzenia Unii Europejskiej, gdzie w dyskusji panelowej uczestniczył również Chrisian Saublens (Szef Sieci Europejskich Agencji Rozwoju Regionalnego) oraz Eneko Landaburu (Szef Generalnego Dyrektoratu ds. Rozszerzenia UE).
RAŚ był również oficjalnym gościem Światowego Kongresu Węgrów w trakcie specjalnie zorganizowanego seminarium poświęconego sytuacji mniejszości węgierskiej na Słowacji. Ruch Autonomii Śląska uzyskał zapewnienie ze strony parlamentarzystów europejskich reprezentujących WSE o całkowitym poparciu frakcji dla działań na rzecz uznania narodowości śląskiej oraz uzyskania przez Śląsk autonomii. Proces rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej był tematem rozmów z przedstawicielami Sojuszu, organizacji stowarzyszonych z WSE, a także p. Pierrem Gillet, kierującym Organizacją na rzecz Przestrzegania Praw Człowieka w Europie Środkowej.
Obecne na konferencji WSE organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej (RAŚ, Związek Morawian, Fundacja „Pro-Transilvania” oraz Węgierska Partia Federalistyczna ze Słowacji) wraz ze Światowym Kongresem Węgrów, zadecydowały o otwarciu w najbliższym czasie w Parlamencie Europejskim stałego biura przy WSE reprezentującego interesy mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych z krajów kandydackich w kontaktach z instytucjami europejskimi.
Przedstawiciel RAŚ uzyskał zapewnienie, że ruch zostanie oficjalnie przyjęty do Wolnego Sojuszu Europejskiego podczas kongresu WSE, który odbędzie się 8 listopada w Brukseli. Obecnie do Sojuszu należy 25 partii regionalistycznych z krajów Unii Europejskiej.
Ruch Autonomii Śląska jest pierwszą organizacją polityczną z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która złożyła swój akces do Wolnego Sojuszu Europejskiego.


Bartłomiej Świderek

Kierownik Biura Spraw Zagranicznych RAŚ

================================================================================
RUCH AUTONOMII ŚLASKA, Biuro Spraw Zagranicznych
tel: 0601 308 567
e-mail: foreign.dept@raslaska.org  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]