WWWBoard New Message: Message 6: KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKAWWWBoard: Message 6


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:17 PM

Subject:   KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA


Message Posted

KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA


Katowice 16.09.2001

W dniu 15.09.2001 na zaproszenie Morawian na zamku arcybiskupim w Kromĕřižu (Morawy) przebywała delegacja Ruchu Autonomii Śląska w skład, której weszli: Józef Gwóźdź, Andrzej Roczniok i Dariusz Jerczyński.
Tego dnia 5 największych organizacji morawskiej mniejszości narodowej w Czechach powołało Związek Morawian, który będzie reprezentował całą morawską mniejszość narodową wobec władz Republiki Czeskiej.
Morawianie oraz RAŚ, oprócz wymiany doświadczeń omawiali kształt Rady Moraw i Śląska, której gotowość powołania obydwie strony wyraziły podczas spotkania 27.08.01 w Chorzowie. Rada ta ma być wspólną reprezentacją Morawian i Ślązaków w jednoczącej się Europie.
Obydwie strony podkreśliły, że jedną z form zabezpieczenia interesów mniejszości narodowych oraz środowisk lokalnych przed dominującą rolą ogólnokrajowych partii politycznych byłaby organizacja wyborów samorządowych w poszczególnych regionach w różnych terminach, tak jak ma to miejsce w demokracjach zachodnich.

Członek Rady Naczelnej
Ruchu Autonomii Śląska

Andrzej Roczniok

Kontakt:
Jerzy Gorzelik - rzecznik prasowy 0-607 440 918
Andrzej Roczniok 0-502 260 511  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]