WWWBoard New Message: Message 48: Re: List RASWWWBoard: Message 48


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by dariusz wodarczyk on 06/22/03 at 2:55 PM

Subject:   Re: List RAS


Message Posted

In Reply to: List RAS posted by Bartek Swiderek on 11/19/02 at 8:17 PM:


: Przesyłam treść oswiadczenia wydanego przez Ruch Autonomii Śląska w sprawie tzw. "reformy przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku"
: Bartek

: Katowice 18.11.2002

: Ruch Autonomii Śląska wyraża zaniepokojenie z faktu, że reforma przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku polega głównie na likwidacji hut i kopalń. Proces restrukturyzacji powoduje w gminach dotychczas określanych jako górnicze radykalny wzrost bezrobocia. Pracę tracą nie tylko pracownicy hut i kopalń, ale także pracownicy zatrudnieni w zakładach współpracujących z nimi. Powoduje to także poważny kryzys w innych dziedzinach gospodarki na Górnym Śląsku.

: Przez wiele lat eksploatowano Górny Śląsk w sposób wręcz rabunkowy i w imię tzw. "zrównoważonego rozwoju”, uzyskane pieniądze inwestowano poza Górnym Śląskiem. Obecnie kiedy konieczne jest zapewnienie miejsc pracy dla ciągle zwalnianych górników i hutników, brak jest środków na inwestycje, które złagodziłyby dolegliwości związane z reformą przemysłu ciężkiego.

: Pomimo obietnic brak jest na Górnym Śląsku inwestycji centralnych, które dałyby zatrudnienie wielotysięcznej rzeszy zwalnianych z kopalń i hut.

: Brak jasnego określenia – gdzie mają znaleźć zatrudnienie zwalniani z kopalń, z czego mają żyć - kompromituje reformę.

: Naprawa gospodarki musi polegać na zmianach w strukturze, a nie na wysyłaniu kolejnych tysięcy ludzi na garnuszek opieki społecznej. Nie stać Polskę na to by tak wiele ludzi nie pracowało.

: Tylko praca może pomnożyć majątek narodowy, a nie bezrobocie.

: Brak koncepcji co dalej ma się dziać na Górnym Śląsku powoduje to, że Ruch Autonomii Śląska staje po stronie protestujących górników.

: Reforma musi uwzględniać potrzeby społeczne mieszkańców. dlatego też Ruch Autonomii Śląska uważa, że reforma śląskiego górnictwa powinna zostać wypracowana na Górnym Śląsku, a nie za biurkiem warszawskiego urzędnika.

:

: Krzysztof Kluczniok

: Przewodniczący RAŚ  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]