WWWBoard New Message: Message 30: List RASWWWBoard: Message 30


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/19/02 at 8:17 PM

Subject:   List RAS


Message Posted

Przesyłam treść oswiadczenia wydanego przez Ruch Autonomii Śląska w sprawie tzw. "reformy przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku"
Bartek

Katowice 18.11.2002

Ruch Autonomii Śląska wyraża zaniepokojenie z faktu, że reforma przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku polega głównie na likwidacji hut i kopalń. Proces restrukturyzacji powoduje w gminach dotychczas określanych jako górnicze radykalny wzrost bezrobocia. Pracę tracą nie tylko pracownicy hut i kopalń, ale także pracownicy zatrudnieni w zakładach współpracujących z nimi. Powoduje to także poważny kryzys w innych dziedzinach gospodarki na Górnym Śląsku.

Przez wiele lat eksploatowano Górny Śląsk w sposób wręcz rabunkowy i w imię tzw. "zrównoważonego rozwoju”, uzyskane pieniądze inwestowano poza Górnym Śląskiem. Obecnie kiedy konieczne jest zapewnienie miejsc pracy dla ciągle zwalnianych górników i hutników, brak jest środków na inwestycje, które złagodziłyby dolegliwości związane z reformą przemysłu ciężkiego.

Pomimo obietnic brak jest na Górnym Śląsku inwestycji centralnych, które dałyby zatrudnienie wielotysięcznej rzeszy zwalnianych z kopalń i hut.

Brak jasnego określenia – gdzie mają znaleźć zatrudnienie zwalniani z kopalń, z czego mają żyć - kompromituje reformę.

Naprawa gospodarki musi polegać na zmianach w strukturze, a nie na wysyłaniu kolejnych tysięcy ludzi na garnuszek opieki społecznej. Nie stać Polskę na to by tak wiele ludzi nie pracowało.

Tylko praca może pomnożyć majątek narodowy, a nie bezrobocie.

Brak koncepcji co dalej ma się dziać na Górnym Śląsku powoduje to, że Ruch Autonomii Śląska staje po stronie protestujących górników.

Reforma musi uwzględniać potrzeby społeczne mieszkańców. dlatego też Ruch Autonomii Śląska uważa, że reforma śląskiego górnictwa powinna zostać wypracowana na Górnym Śląsku, a nie za biurkiem warszawskiego urzędnika.

Krzysztof Kluczniok

Przewodniczący RAŚ  

Follow Ups:

      Re: List RAS dariusz wodarczyk   Posted at: 06/22/03 (0)

      Re: List RAS dariusz wodarczyk   Posted at: 06/22/03 (0)

      Re: List RAS dariusz wodarczyk   Posted at: 06/22/03 (0)

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]