WWWBoard New Message: Message 3: Kandydaci RAS'WWWBoard: Message 3


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:05 PM

Subject:   Kandydaci RAS'


Message Posted

KANDYDACI RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA
ORAZ POPIERANI PRZEZ RAŚ W WYBORACH PARLAMENTARNYCH
23 WRZEŚNIA 2001
Okręg wyborczy nr 28 - Gliwice


Senat:
Kandydatka Ruchu Autonomii Śląska na Senatora RP

URSZULA BARTECKA

Zamieszkała w Chudowie, długoletnia radna gminy Gierałtowice, ze Śląskiem związana od pokoleń
Członkini Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska, uczestniczka rozprawy w Strassburgu dotyczącej uznania narodowości śląskiej przez władze RP; zamężna, dwoje dzieci: syn lekarz, córka ekonomistka
Magister Inżynier Metalurg, od kilku lat prowadzi działalność handlową - zna więc problemy trapiące prywatnych przedsiębiorców

Program:
- utrzymanie i rozwijanie dziedzictwa i tradycji kulturowych Śląska
- uznanie narodowości śląskiej przez władze RP
- inicjowanie polityki przyjaznej prywatnym przedsiębiorcom
- przejrzysty system podatkowy sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy
- ochrona środowiska naturalnego
- zjednoczenie historycznych ziem górnośląskich
- Skarb Śląski - szeroka autonomia finansowa Górnego Śląska
- Sejm Śląski - śląscy posłowie decydują o najważniejszych sprawach naszej śląskiej ojczyzny
- Autonomia Śląska w ramach Europy Regionów

Sejm:
Lista nr 15, pozycja 4 - Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska

Beatrix Piszka

42 lata, urodzona w Bytomiu - Stolarzowicach. Ze Śląskiem związana od wielu pokoleń.
Doktor Nauk Medycznych, specjalista chirurgii ogólnej, pełni obowiązki zastępcy ordynatora Oddziału II Chirurgii w Szpitalu nr 3 w Tarnowskich Górach.
Od 1989 roku członek DFK w Stolarzowicach a 1994 członek Zarządu DFK.
Otwarta na problemy i nieszczęścia ludzi. Gotowa pomóc każdemu zwracającemu się o pomoc.

Program:
- dostatni, niezależny ekonomicznie Śląsk w strukturach Europy
- poszanowanie odrębności i kultury Śląska
- wzrost nakładów na ochronę zdrowia
- poszanowanie wykształcenia i związane z tym godziwe zarobki
- umożliwienie powrotu i osiedlenia się wszystkim osobom przebywającym za granicą z utrzymaniem dotychczasowych świadczeń emerytalnych
- zapobieganie dewastacji i zapomnieniu dorobku niemieckiej kultury materialnej na Śląsku.


KANDYDATKA UZYSKAŁA POPARCIE RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA


Komitet Wyborczy „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej”
Ruch Autonomii Śląska
http://www.raslaska.org, e-mail: biuro.ras@raslaska.org  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]