WWWBoard New Message: Message 25: Uo czasopis'mie JaskooukaWWWBoard: Message 25


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Tadek on 03/24/02 at 5:47 AM

Subject:   Uo czasopis'mie Jaskoouka


Message Posted

Odnośnie aktualizacji stron RAŚ, to nie od dziś wiadomo, że nie ma na nich wielu istotnych rzeczy albo są one dawno zdezaktualizowane, zaś mnóstwo jest pierdół, które widać na pierwszy rzut oka.

ad 1. informacja o mozliwosci zostania czlonkiem RAS - to powinien ustalić Zarząd.

ad 2. RAŚ zasadniczo nie zajmuje się działalnością charytatywną. Nie ma na to ani ludzi, ani czasu. Jednakże Wasza inicjatywa jest godna poparcia. Na ostatniej Radzie Naczelnej nie była dyskutowana. Mniemam, że powinno się zająć tą sprawą któreś z kół w centrum GOP, np. w Rudzie, gdzie jest duże bezrobocie, a szanse na pozyskanie nowych zwolenników największe.

ad 3. Jaskółka jest wydawana nieformalnie z prywatnej dotacji J. Bogackiego. W Katowicach zbiera się artykuły zapisane w Wordzie a potem wysyła drogą elektroniczną do drukarni w Cieszynie, gdzie jest składana też w Wordzie i drukowana. O oficjalnej prenumeracie na razie nie może być mowy - zeżarłby nas Urząd Skarbowy. Od połowy roku wydawaniem Jaskółki ma się zająć koło w Tarnowskich Górach (moje), ale na razie nie mamy ani sprzętu ani legalnego oprogramowania (to drugie jest dla nas na razie nie do przeskoczenia), stąd potrzebujemy oryginalnych programów do składu czasopism i książek (na PC Windows), łącznie z programem graficznym do obróbki fotografii (np. Photoshop). Ze względu na grasujące kontrole nie możemy ryzykować, że nas przyłapią na używaniu podróbek, bo firmowani jesteśmy przez RAŚ. Zatem potrzebujemy zdobyć:
- oryginalne podstawowe programy (Windows, MSWord)
- oryginalne programy do składu (np. Page Maker, Photoshop lub podobne)
- dobry skaner i laserową drukarkę postscriptową do wydruków kalki
- wydajny komputer z dużym monitorem, najlepiej płaskim oraz z nagrywarką.

Na razie mamy szansę zdobycia w ciągu kilku miesięcy przeciętnego komputera ze średnim monitorem, co powinno tymczasowo wystarczyć.
Musimy mieć własny sprzęt, bo liczenie na udostępnianie przez inną instytucję w dłuższej mierze liczyć się nie da.
Zatem, dopóki nie będziemy mieli dobrego sprzętu i legalnego oprogramowania, o elektronicznej postaci Jaskółki w PDF możecie tylko pomarzyć!


ad. 4. Dokladny wykaz kol z danymi adresowymi - ta sprawa była dyskutowana na Radzie Naczelnej już przed pół rokiem oraz na ostatnim spotkaniu. Problemem jest to, że wielu szefów kół olewa zebrania Rady Naczelnej i do tego wogóle nie kontaktuje się z Zarządem w Rybniku, stąd brak aktualnych danych. Mamy nadzieję uporządkować to w najbliższym czasie, bo sprawa zaczyna być śmieszna.

ad. 5 (informacje o materialach, w ktorze mozna sie u nas zaopatrzyc - broszury, ulotki, plakaty, ksiazki itd.) - to już sprawa Zarządu Głównego.
Tadek


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]