WWWBoard New Message: Message 22: Nowe Kouo RAS' - OPOLEWWWBoard: Message 22


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by wilox on 03/01/02 at 10:55 PM

Subject:   Nowe Kouo RAS' - OPOLE


Message Posted

Szanowni Państwo!


Pragnę poinformować, że dnia 23/02/2002 roku na inauguracyjnym spotkaniu działaczy i sympatyków Ruchu Autonomii Śląska powołano koło RAŚ- OPOLE.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób. Zebranie otworzył i prowadził według przygotowanego programu przewodniczący RAŚ p. Krzysztof Kluczniok.
Przedstawił historie powstania ruchu, jego cele oraz obecną działalność stowarzyszenia. Wskazał na obecnie powstałe już koła jako fundament całego ruchu , bowiem działają wśród społeczności lokalnych przynosząc stowarzyszeniu wielkie uznanie.
Następnie Tadeusz Hadaś omówił sprawy związane z edukacją, a właściwie jej brakiem o prawdziwej historii Górnego Śląska.
Kontakty międzynarodowe RAŚ przedstawił Bartłomiej Świderek z Zarządu Głównego RAŚ.Z wielką uwagą słuchali zgromadzeni o wstąpieniu ruchu, jako członek-obserwator, do Demokratycznej Partii Ludów Europy-Wolnego Sojuszu Europejskiego, organizacji wspierającej ruchy regionalistyczne w Europie. Podkreślił udziału ruchu w spotkaniu Młodzieży Wolnego Sojuszu Europejskiego (EFAY) w Bilbao, gdzie reprezentował nas Piotr Długosz.

Po zakończeniu wystąpień delegacji Zarządu Głównego RAS uchwalono uchwałę, i to jednomyślnie, o powstaniu koła w Opolu. Wybrano następujące władze:

Przewodniczący -- Mazur Tomasz,
Sekretarz -- Włoka Henryk,
Skarbnik - Długosz Piotr.  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]