WWWBoard New Message: Message 21: Apel do S'loonzokoowWWWBoard: Message 21


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Roczniok on 03/01/02 at 10:33 PM

Subject:   Apel do S'loonzokoow


Message Posted

Uprzejmie informuję, że jutro to jest piątek 1.03 w godz. 15.00 - 18.00 Radio Tok FM nada audycję o mniejszościach narodowych. Wszystkich zachęcam do czynnego uczestnictwa w tej audycji, która leci na żywo. Zachęcam wszystkich Ślązaków i Niemców do włączenia się w audycję. Ślązacy powinni podkreślac swoją nardowość śląską, natomiast Niemcy sami wiedzą co powinni mówić.
Radio Tok FM nadaje na fali 97,5 UKF (trzeba dla pewności sprawdzić długość fali). W trakcie audycji redaktor prowadzący podaje numer telefonu pod który należy dzwonić.
Do Ślązaków jest prośba, aby mówili, że w czasie spisu powszechnego (przełom maja i czerwca 2002) bedą w rubryce narodowość wpisywać 'ŚLĄSKA", a w rubryce język używany w domu "JĘZYK ŚlĄSKI oraz że ich znajomi postąpią tak samo.
Bardzo proszę o poinformowanie o tej audycji, jak również o podkreślaniu śląskości swoich znajomych., których proszę zachęcać do udziału czynnego w audycji, tzn. należy zadzwonić do TOK FM. Przecież mamy jeszcze dzisiejszy wieczór, jutrzejsze rano, jutrzejsze południe. Widac czasu na pełną mobilizację jest dostatecznie dużo.
Gdyby redaktor podkreślał, ze Związek Ludności Narodowości Śląskiej nie został zarejestrowany to można powiedzieć, że ZNLŚ zwróci się do instancji odwoławczej "Wielkiej Izby" o uchylenie decyzji i ma w tej sprawie czas do 20 marca.

Andrzej Roczniok
Prezes
Zabrsko-Rudzkiego Koła
RAŚ

Osoby, które przez pomyłkę lub przypadek otrzymały tegoż e-maila bardzo przepraszam.

Podaję moje nr telefonu:
0-32 276 70 99 (do 24-tej)
258 12 34 (od 8.00 do 12.00)
0-502 260 511


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]