WWWBoard New Message: Message 17: Wniosek do Rady Miasta ZabrzeWWWBoard: Message 17


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek S'widerek on 02/23/02 at 8:48 AM

Subject:   Wniosek do Rady Miasta Zabrze


Message Posted

Andrzej Roczniok Zabrze 11.02.2002


Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym na spotkaniu w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowanym z okazji rocznicy śmierci zabrzańskiego literata Stanisława Bieniasza Przewodniczący Komisji Edukacji i Oświaty Ruchu Autonomii Śląska Marek Smuda złożył na ręce wiceprezydenta Zabrza Macieja Śliwy pismo, którego treść załączam.

Koło Zabrsko-Rudzkie Zabrze 1.02.2002

Rada Miejska w Zabrzu

Wniosek

W imieniu Zabrsko-Rudzkiego Koła Ruchu Autonomii Śląska zwracam się z prośbą do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Zabrzu o rozpatrzenie i przegłosowanie wniosku w sprawie nadania jednej z ulic w Zabrzu, imienia znanego zabrzańskiego pisarza, Stanisława Bieniasza.
Każde miasto, gmina czy region powinny w pierwszej kolejności pamiętać o osobach zasłużonych dla swojej "małej ojczyzny", o osobach wywodzących się z tej ziemi i z nią związanych. Stanisław Bieniasz należał do grona ludzi szanowanych także poza naszym miastem a nawet poza granicami kraju. Znano go jako dramaturga i prozaika, reżysera oraz publicystę. Jego życie odzwierciedlało losy i doświadczenia niejednego mieszkańca Śląska. W ostatnich latach swego życia dał się poznać jako aktywny działacz społeczny, pełniący funkcję radnego, przewodniczącego Komisji Kultury w swym rodzinnym mieście. Widoczne były jego dokonania na polu współpracy polsko-niemieckiej. Szeroko znana jest jego sztuka "Stary portfel" o bardzo śląskiej tematyce i jakże bliskiej wielu Ślązakom wymowie. Pozytywne zdanie wypowiadają o Stanisławie Bieniaszu liczni jego przyjaciele, znajomi czy współpracownicy, podtrzymując tym samy pamięć o nim. Pośmiertnie w uznaniu jego zasług został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Zabrza przyznawaną w dziedzinie kultury. Odszedł niespodziewanie i zbyt wcześnie. Na nas, mieszkańcach Zabrza, spoczywa obowiązek uhonorowania i zachowania w pamięci osób, zasłużonych dla naszego miasta.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Oświaty
Ruchu Autonomii Śląska

Marek Smuda  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]