WWWBoard New Message: Message 16: Goornos'loonski Uokroonguy StoouWWWBoard: Message 16


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Antoni Respondek on 02/23/02 at 7:49 AM

Subject:   Goornos'loonski Uokroonguy Stoou


Message Posted

GÓRNOŚLĄSKI OKRĄGŁY STÓŁ W OPOLU

Liderzy i przedstawiciele organizacji górnośląskich spotkali się w
sobotę w Opolu. "Górnośląski Okrągły Stół" przebiegł pod hasłem: "Górny
Śląsk w XXI stuleciu -perspektywy rozwoju". Organizatorem spotkania był
Ruch Autonomii Śląska. "To pierwsze od niepamiętnych czasów spotkanie
liderów i przedstawicieli organizacji górnośląskich" - powiedział PAP
Krzysztof Kluczniok, przewodniczący RAŚ.
W spotkaniu wzięło udział kilkanaście organizacji - od organizatora -
Ruchu Autonomii Śląska, poprzez dwa niezależne Towarzystwa Społeczno
Kulturalne Niemców (z Opolszczyzny i woj. śląskiego), Związek
Górnośląski, Śląski Związek Akademicki, aż do organizacji regionalnych
i miejskich z Opolszczyzny i woj. śląskiego.
"Przedstawiciele wszystkich organizacji zgodzili się, że należy iść w
kierunku integracji Śląska w jeden region w jego historycznych
granicach" - mówił Kluczniok.
"W tym roku po raz pierwszy w spisie będzie możliwość zadeklarowania
swojej narodowości - innej niż polska, w naszym przypadku śląskiej" -
dodał Kluczniok. Jego zdaniem, taka deklaracja nie stoi na przeszkodzie
aby być pełnoprawnym obywatelem państwa polskiego.
Członkowie Ruchu Autonomii Śląska chcieli w 1996 zarejestrować Związek
Ludności Narodowości Śląskiej - stanowili wówczas około połowy
członków-założycieli Związku.
W marcu 1998 r. sprawa oparła się o Sąd Najwyższy. Odrzucił on wniosek
uznając, że Ślązacy nie stanowią mniejszości narodowej. Trzy miesiące
później wnioskodawcy złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu. W grudniu 2001 Trybunał orzekł, że polskie sądy
nie naruszyły praw człowieka odmawiając rejestracji stowarzyszenia.
Po decyzji Trybunału RAŚ zapowiedział powołanie innego stowarzyszenia,
propagującego "ideę odrębności narodowej Ślązaków".


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]