WWWBoard New Message: Message 14: S'loonski Uokroonguy StoouWWWBoard: Message 14


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartlomiej S'widerek on 02/03/02 at 7:12 PM

Subject:   S'loonski Uokroonguy Stoou


Message Posted

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA

„Górnośląski Okrągły Stół”

Górny Śląsk w XXI stuleciu – perspektywy rozwoju

Opole, 9 luty 2002

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Program: 10.00 – Rozpoczęcie

10.10-11.00 – Część wykładowa dotycząca poniższej tematyki:

1) Ocena dekady 1990-2000 i obecnej sytuacji Górnego Śląska, obejmująca następujące aspekty:

a) integracja społeczna (na ile owocne okazały się dążenia do stworzenia z społeczności Górnego Śląska faktycznej wspólnoty regionalnej)

b) edukacja i kultura (problem tzw. edukacji regionalnej, promocja wartości związanych z górnośląskim dziedzictwem kulturowym i tworzenie nowych wartości kulturowych)

c) decentralizacja państwa na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej

2) Obecne szanse i zagrożenia dla regionu
3) Proponowane kierunki działań
4) Możliwości współpracy reprezentowanych ugrupowań i środowisk

Krótkie referaty wygłoszą:

- Hubert Beier (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - DFK)

- Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii Śląska)

- Jerzy Śmiałek (Związek Górnośląski)

11.05-12.00 – Dyskusja Panelowa

12.00-12.15 – Przerwa

12.20-13.40 – Dyskusja Panelowa

13.45-13.55 – Podsumowanie

14.00 – Zakończenie

swoje uczestnictwo zapowiedzieli przedstawiciele dwunastu organizacji regionalnych

Więcej informacji udziela:

Bartłomiej Świderek (koordynator projektu): 0601 308 567

Ruch Autonomii Śląska – Zarząd Główny

Plac Wolności 7, 44-200 Rybnik

Tel/fax: 0-prefix-32 4237 822

http://www.raslaska.org, e-mail: biuro.ras@raslaska.org  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]