WWWBoard New Message: Message 1: ZabrzeWWWBoard: Message 1


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 10:57 PM

Subject:   Zabrze


Message Posted

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE ZABRSKO-RUDZKIEGO KOŁA
RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA
Zabrze, 14.09.2001

Dnia 14 września br. w Zabrzu przy ul. Dworcowej 5 odbyło się zebranie założycielskie zabrsko-rudzkiego koła terenowego Ruchu Autonomii Śląska. W spotkaniu wzięły dział osoby z obszaru działania nowego koła oraz przedstawiciel Zarządu Głównego RAŚ - Bartłomiej Świderek.
Po przedstawieniu przez Bartłomieja Świderka podstawowych założeń programowych Ruchu, dokonano wyboru władz koła. W skład jego zarządu weszli:
1. Andrzej Roczniok - przewodniczący
2. Krzysztof Paluch - wiceprzewodniczący
3. Marek Smuda - skarbnik
W skład komisji rewizyjnej koła weszli:
1. Gizela Kurpanik-Malinowska - przewodnicząca
2. Waldemar Czabanka - członek
3. Leon Swaczyna - członek
Przedstawiciel Zarządu Głównego RAŚ, Bartłomiej Świderek, potwierdził prawidłowość przeprowadzonych wyborów. Bliższych informacji o działaniach koła udziela jego przewodniczący Andrzej Roczniok:
tel. 276-70-99, 0502 260 511,
e-mail: roczniok@poczta.onet.pl  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]