Tragedia Šl±ska


Ruch Autonomii Šl±ska w sprawie Tragedii Šl±skiej


Trybuna Šl±ska 18. XI. 1999


Dzienik Zachodni 2.XI.1999


Dziennik Zachodni 18.X.1999


- - -