W. I. Juretzko
Biography
Profile
History
Cold War
Articles
Exhibitions
Publications
Photos
Links

Please sign my

Guestbook

Write me an E-mail

Write me an E-mail

Best view: Resolution 1024 x 768 Type size Middle

Werner by Freesilesia

Werner by RS

This page was established 11-15-2000

Wersal

 

Pocztówka z Wersalu

Napisał Werner I. Juretzko

27.05.2000

Król Ludwik XIV miał inne plany przyszłości gdy urządzał przepych Wersalu, na pewno ale nie te które jego następcę Ludwika XVI oczekiwały.

Wygłodzony i w niewolniczej pracy uciemiężony naród się z nim w końcu w roku 1789 policzył.

On i 30 000 jemu podobnych, włącznie z jego królewską małżonką Marie Antoinette ( dla której było niezrozumiałe dlaczego z powodu braku chleba głodujący naród po prostu ciast i tortów jeść nie może) schodzili schody upadającej monarchii i wchodzili na podest gilotyny.

Ze szturmem na Bastylię i krzykiem z milionów gardzieł :

Liberte - Egalite –Fraternite

(wolność - równość - braterstwo) była 1-sza Republika Francuska zrodzona i Zebranie Narodów podjęło pierwsze kroki tu we Wersalu.

W roku 1807 ruszył cesarz Napoleon Bonaparte na czele swojej LE GRANDE ARMEE stąd na wschód, zniszczył w bitwie pod Jeną przez Karola Wielkiego stworzoną 1-szą Rzeszę rzymskich narodów, podpalił Moskwę, uszedł akurat jeszcze Bitwie Narodów pod Lipskiem, i walczył jeszcze pod Waterlo swoją ostatnią bitwę. Został wygnany na wyspę Sw. Heleny gdzie zmarł w roku 1821.

Parę lat później w roku 1870 wszedł Wersal znowu w swiatło historii. W jego Lustrzanej Sali ogłasza Otto von Bismarck 2-gą Rzeszę Rzymskich Narodów, która też znowu tu z jej kapitulacją w roku 1918 miała swój koniec.

Na pewno żadna inna nazwa jak WERSAL, gdzie kiedyś historia była ,, robiona ,, chyba że się porówna ze Sanssouci w Poczdamie, który miał być kopią powyższego, zadecydowała o historii świata.

Stąd promieniowali ,, Pokojowcy ,, tyle polityczno-dyplomatycznych wykolejeń nad mapami Europy, Azji, Afryki i innych części świata jak nigdy dotychczas.

Traktat Wersalski mówi wszystko !

Ten zakończył 1-szą wojnę światową, ale zrodził też zaraz 2-gą wojnę światową, i rozpalił setki mniejszych, w skłóceniu świata na Bałkanach, Sierra Leone przez Wzgórza Golan, do dnia dzisiejszego i ciągle i to tylko parę lat później.

,, To nasienie nowej wojny ,, powiedział W.I.Lenin ,,  jest położone w Akcie Pokoju akurat się kończącej wojny,,

W tym miał rację !!

Gdy francuski Marszałek Foch spojrzał na nową mapę Europy akurat przez dyplomatów opracowaną, pokazał palcem na Wolne Miasto Gdańsk i powiedział : ,, Tu rozpocznie się następna wojna ! ,,

W tym miał też rację !

W tych samym wagonie kolejowym przy Wersalu w którym Francuzi Niemców do kapitulacji w pierwszej wojnie światowej wezwali, zmusił Hitler Francję po zniszczeniu ich armii w 1940 r. ich kapitulację podpisać.

Ten największy polityczno-dyplomatyczny karambol, ten z Wersalu został światu zaprezentowany, był jednoznaczny z polityczną aborcją akurat do życia powołanych dwóch nowych państw :

CZECHOSŁOWACJI i JUGOSŁAWII !!

Tu zostali Polacy, Czesi, Niemcy Sudeccy, Słowacy i Węgrzy w jednym państwie zjednoczeni i w tych następnych latach zginęło ponad 2 miliony ludzi, gdyż się nawzajem pomordowali.

Liczba pomordowanych Kroatów, Słowenów, Szwabów Dunajskich, Albańczyków, Macedończyków, Herzegowinów, Serbów, Bośniaków w Jugosławii, w tym Wielkim Kraju południowych Słowenów, w tej sztuce mistrzowskiej Traktatu Wersalskiego, wzrasta nadal dalej. W ostatnich meldunkach tam stacjonowanych UN - Jednostek to wzajemne się mordowanie jest w dalszym ciągu praktykowane na wysokich obrotach i jest jeszcze nie zakończone.

Jest akurat wieczór we WERSALU. Słońce obniza się na zachodzie za żywopłotami jego ogromnego parku i będzie niedługo otoczony ciemną nocą. To monumentalne dzieło Słonecznego Króla,- postanowienia które stąd świat zmieniały, i tragedie od wschodu do zachodu na kuli ziemskiej przynosiły, - stoi tu przedemną jak jakiś bez koloru, niemy kolos.

Zaniedługo zatonie wszystko w głębokiej nocy i zniknie !

Jednak na drugim końcu nocy, z ducha stąd powstałych tragedii wojennych jak też mordów na ludzkości, jest też swiatło nadzieji po tysiącu latach zatargów !

Są dwaj synowie tej części świata, którzy po 1000 latach historię na nowo napisali, potomkowie Karola Wielkiego albo Charlemagne, obojętnie jak się ich nazwie : te przewidujące głowy państw Konrad Adenauer i Charles de Gaulle.

Z rozpoznania faktów Wersalskich przełamali w jednym kierunku idące „Maginot-Siegfried myślenie“ i ukuli wspólną unię i bazę pokoju na fundamencie rozsądku.

Jutro, gdy słońce znowu wszystko obudzi i strumienie odwiedzających znowu przez pałac się będą przelewać, się pokojem tu i poza Renem ciesząc, powinno się w ciszy Adenauer i de Gaulle cześć oddać, tym wielkim europejskim głowom państw, TYM prawdziwym Słonecznym Królom z Wersalu.

Sarkofag Marszałka Focha w Katedrze Inwalidów w Paryżu

W tym miejscu w Lustrzanej Sali ogłosił Kanclerz Otto von Bismarck 2-gą Rzeszę

 

Zdjęcia Michael R. Iwanicki

 

Zum vorherigen Artikel

Home

Zum nächsten Artikel

[W. I. Juretzko] [Biography] [Profile] [History] [Cold War] [Articles] [Exhibitions] [Publications] [Photos] [Links]