W. I. Juretzko
Biography
Profile
History
Cold War
Articles
Exhibitions
Publications
Photos
Links

Please sign my

Guestbook

Write me an E-mail

Write me an E-mail

Best view: Resolution 1024 x 768 Type size Middle

Werner by Freesilesia

Werner by RS

This page was established 11-15-2000

Powstanie 17 Lipca 1953

Urzędy komunistyczne zostały przez ludność zaatakowane i zdemolowane.

Meble i dokumenty zostały z okien wyrzucone.

Portrety Józefa Stalina zdobią teraz śmietniki.

 

17 lipca 1953 r. doszło do szczytu niezadowolenie w rosyjskim sektorze.  Te tyranizowanie ludności stało się niemożliwe do zniesienia.  Tysiące robotników Huty Hennigsdorf i z nimi robotnicy budowlani z VEB-Bauunion-Stalinalee w Berlinie, zaczęło maszerować w demonstracji o lepsze warunki życia, w kierunku Bramy Brandenburskiej, do Lipskiej Ulicy i Poczdamskiego placu.

Oni maszerowali - ALE nie sami !

Z nimi maszerowali pod dowództwem Generała Dibrowa, dwie Dywizje panzerne i zmotoryzowana jednostka  Armii Czerwonej w kierunku centrum Berlina - tym demonstrującym naprzeciw.

Z szybkością ognia rozprzestrzenił się ten opór przeciw tym od lat panującym drakońskim metodom bolszewickim w tej przez Moskwę w 1949 stworzonej Niemieckiej Republice Demokratycznej.

W prawie wszystkich miastach został stan wyjątkowy ogłoszony.  Więzienia zostały zaatakowane. Polityczni więźniowie zostali uwolnieni.  Rządowe i partyjne urzędy zostały zdemolowane.  Rosjanie chwycili za broń i rozstrzelanie na miejscu stało się prawem.

Z jednostki wojskowej w Biederitz, zostali czerwonoarmiści odkomenderowani do stłumienia powstania robotników w Magdeburgu-Nowym Mieście. Ale mimo rozkazowi do strzelania - zołnierze nie chwycili za broń.  Następnego dnia, na jednej polanie w lesie zostało przez "Jednostkę Specjalną" 18 radzieckich rzołnierzy rozstrzelanych. Między nimi byli - sierżant Nikolaj Tjuljakow, szeregowy Aleksander Scherbina i żołnierz Vasilij Djatkovskij.  Nazwiska  innych rozstrzelanych są nieznane.

W ponad 6 miastach głównych, 22 miastach powiatowych i 44 innych miejscowościach dochodzi do krwawych starć i zamieszek.  Około 20 funkcjonariuszy, Stasi-szpiegów i policjantów zostało lynczowanych.

Ta za tym później idąca zemsta władz sądowych NRD była jeszcze bardziej krwawa.

Ponad 250 demonstrantów zginęło, 20.000 osób zostało na długie lata uwięzionych i do obozów pracy skazanych, 3 osoby zostały nawet ścięte na gilotynie.

                                           Rozstrzelani zostali :

Kurt Arndt, Eisleben                                                   Ernst Markgraf, Stralsund

Heinz Brandt, Rostock                                                Walter Schädlich, Leipzig

Eberhard von Canerin, Geithain                                 Axel Schäfer, Erfurt

Alfred Dartsch, Magdeburg                                        Günter Schwarzer, Gotha

Alfred Diener, Jena                                                      Heinz Sonntag, Leipzig

Willy Göttling, Berlin                                                     Hermann Stahl, Eisleben

Hartmann, Delitzsch                                                      Herbert Strauch, Magdeburg

Peter Heider, Magdeburg                                              Hans Wojkowski, Stralsund

Vera Knoblauch, Rostock                                              Walter Krüger, Eisleben

                                       I dalsi -  3 nieznani  policjańci.

To powstanie w rosyjskim sektorze Niemiec było to pierwsze w komunistycznym obozie który w Rewolucji Październikowej 1917 powstał i się od Władywostoku aż po Eisenach rozciągał poprzez 13 z 24 stref czasowych.   System który swoją władzę tylko z ostrzem swojego bagnetu utrzymuje.

Niektóre nieudane powstania później, jak te na Węgrzech, Poznaniu, w Czechosłowacji i Polsce, zatrząsnęły mniej albo więcej Kremlem.   Jednak ten ostatni akt finalny tego zgnitego robotniczo-rolniczego raju,  został skończony  tego pamiętnego 9 Listopada 1989 roku,  z przewróceniem muru berlińskiego,  tu przed Bramą Branderburską, z którego tego 17 lipca 1953 roku Horst Ballentin tą czerwoną flagę zerwał i zrzucił.

Magdeburg : " Prowokacja przeciw ustalonemu porządkowi" - Smierć przez rostrzelanie : " Barsch Alfred, Strauch Herbert

  Robotnicy demonstrują przed Bramą Brandenburską

Broń narodu : Kamienie przeciw czołgom

Sprawiedliwa kara dla zachodniego podburzyciela który przeciw wladzom i ludnosci brał udział w bandyckich zamieszkach: "Smierć przez rozstrzelanie"

  Obywatele błagają załogi rosyjskich czołgów by nie strzelały do ludzi

Lewy wycinek : Horst Ballentin wspiął się na Bramę Brandenburską i zerwaną stamtąd czerwoną chorągiew rzucił między demonstrantów.

Zum vorherigen Artikel

Opracowane dn. 14.03.2001  - Coalminer

Home

Zum nächsten Artikel

[W. I. Juretzko] [Biography] [Profile] [History] [Cold War] [Articles] [Exhibitions] [Publications] [Photos] [Links]