W. I. Juretzko
Biography
Profile
History
Cold War
Articles
Exhibitions
Publications
Photos
Links

Please sign my

Guestbook

Write me an E-mail

Write me an E-mail

Best view: Resolution 1024 x 768 Type size Middle

Werner by Freesilesia

Werner by RS

This page was established 11-15-2000

Tragedia

 

Mooj Kuzyn Wilhelm

Tragedia Goornego Sloonska

 

Spominoom se jak żech bou mauy synek, jak moja starka zawsze biadaua - “ O świynto Matko Bosko Pana Jezusa, co to te Niymce i Poloki z nami biydnymi Sloonzokami wyrobiajoom ?”

Tak richtig żodyn na nia niy suchoou, ale recht uoona miaua.

Pokozaua to historia.

Tak mooj ujek Joozef, brat mojego uojca w latach wojny zawsze doo nos przichodziooł i tak zawsze godali “ Kaj to jest tyn Wilhelm ??  z Wermachtym na wojna na froont poszooł i lata już żodyn listek niy prziszooł”

Płaczki zawsze w ujkowych łoczach stoły.

50 lot puźnij sie wszysko wyklarowało !? - jak w jednym artykule co pisała Monika Polnik sie wykozało że mooj kuzyn Wilhelm z Generałym Andersym goora Monte Casino w Italji szturmowooł.

I tak jak mooj kuzyn Wilhelm na ta goora szczylooł, to mooj drugi kuzyn Alois co booł przi falszirmjyjgrach z goory na tych na dole szczylooł !!

I teroz sie to wszysko wyjaśniooło, jak moja starka sie wtedy modlooła.

I jo moga ino teroz tyz pedzieć :  “ O Swiynto Barboorko, co to tyn świat z nami Goornosloonzokami wyrobio ??!!

Poczytejcie se co pisała Monika Polnik w “Zefliku” na stronie ze Republiki Silesia :

Seite geschrieben am 13.01.2001

Zum vorherigen Artikel

Home

Zum nächsten Artikel

[W. I. Juretzko] [Biography] [Profile] [History] [Cold War] [Articles] [Exhibitions] [Publications] [Photos] [Links]